اطلاعات کلی و جوایزآمار کلی

تعداد مسابقات: 23 مجموع امتیاز مسابقات: 295 تعداد شرکت کنندگان: 343


نفرات برتر

رتبه کاربر تعداد پیش بینی درست امتیاز
1 SOLOLOBO 22 15 210
2 Lexx Lonely 22 14 190
3 V 22 14 185
4 ♥†♥ Yeezus Kryst ♥†♥ 21 15 180
5 menelmacar 22 14 180
6 1990 20 12 170
7 ALF 20 14 165
8 Need Immortal Rubick 20 13 165
9 Erfan 20 12 165
10 EXILE 20 12 160
11 GoOD MiSTaKe 14 10 160
12 Constantine 20 14 155
13 PEACE 19 12 150
14 VanQuisH 19 11 150
15 Night{M}are 14 9 145
16 ! IranDota2.com [Moein] 19 9 145
17 Ningiety 18 11 140
18 ArchAngel 18 13 135
19 Arc Warden 20 11 135
20 Akhunds Never Die 16 8 135