تیم بازیها برد باخت امتیاز
OG 14 11 3 11
EG 14 9 5 9
Alliance 14 8 6 8
Wings 14 8 6 8
TnC 14 7 7 7
Na`Vi 14 6 8 6
LGD 14 5 9 5
.Escape 14 2 12 2