تیم بازیها برد باخت امتیاز
EHOME 14 12 2 12
DC Dota2 14 11 3 11
Newbee 14 8 6 8
MVP.phx 14 6 8 6
Fnatic. 14 5 9 5
Secret 14 5 9 5
Liquid 14 5 9 5
VG.R 14 4 10 4