آرنا - رویدادها

برای دیدن جزییات هر رویداد شامل تیم های شرکت کننده، مسابقات پیش رو، آخرین نتایج مسابقات و اخبار مرتبط به رویدادها روی آن ها کلیک کنید. جزییات رویدادها به صورت خودکار و مکررا در طول روز به روز رسانی می شود تا شما بتوانید آخرین اتفاقات دنیای دوتا 2 را به زبان فارسی دنبال کنید.

برای شرکت در مسابقات پیش بینی به صفحه ی رویدادهایی که مسابقات پیش بینی دارند بروید تا جزییات مسابقات را پیدا کنید. • WCA 2016 - Dota 2
  WCA 2016 - Dota 2
 • World Electronic Sports Games 2016 - Dota 2
  World Electronic Sports Games 2016 - Dota 2
 • Global Grand Masters
  Global Grand Masters
 • The International 2016
  The International 2016
 • NanYang Season 2
  NanYang Season 2
 • SL i-League Season 2
  SL i-League Season 2
 • The Summit 5
  The Summit 5
 • Canada Cup 7
  Canada Cup 7
 • ESL One Frankfurt 2016
  ESL One Frankfurt 2016
 • H-Cup
  H-Cup
 • The Manila Major 2016
  The Manila Major 2016
 • SEA Kappa Invitational
  SEA Kappa Invitational
 • SL i-League Dota Invitational
  SL i-League Dota Invitational
 • DreamLeague - season 5
  DreamLeague - season 5
 • EPICENTER: Moscow
  EPICENTER: Moscow
 • ESL One Manila 2016
  ESL One Manila 2016
 • DC Captains Draft 3.0
  DC Captains Draft 3.0
 • WePlay Season 3
  WePlay Season 3
 • The Shanghai Major 2016
  The Shanghai Major 2016
 • BTS Europe Series
  BTS Europe Series
 • MarsTV Dota 2 League 2015
  MarsTV Dota 2 League 2015
 • Dota Pit League Season 4
  Dota Pit League Season 4
 • Starladder | i-League
  Starladder | i-League
 • Brasil Game Cup 2015
  Brasil Game Cup 2015
 • Frankfurt Major 2015
  Frankfurt Major 2015
 • The Summit 4
  The Summit 4
 • DreamLeague - season 4
  DreamLeague - season 4
 • Game Show GEC Season 1
  Game Show GEC Season 1
 • Dota 2 Champions League #6
  Dota 2 Champions League #6
 • MLG World Final 2015
  MLG World Final 2015
 • WCA 2015
  WCA 2015
 • BTS Americas Series
  BTS Americas Series
 • The Defense Season 5
  The Defense Season 5
 • BTS SEA Series
  BTS SEA Series
 • Nanyang Championships
  Nanyang Championships
 • ESL One - New York 2015
  ESL One - New York 2015
 • MarsTV Dota 2 League 2015
  MarsTV Dota 2 League 2015
 • MPGL Season 7
  MPGL Season 7
 • The International 2015
  The International 2015
 • jD MLG Pro League #2
  jD MLG Pro League #2
 • DreamLeague - season 3
  DreamLeague - season 3
 • Red Bull Battle Grounds Dota 2
  Red Bull Battle Grounds Dota 2
 • i-League #3
  i-League #3
 • StarLadder - Season 12, Dota
  StarLadder - Season 12, Dota
 • ESL One 2015 - Frankfurt
  ESL One 2015 - Frankfurt
 • The Summit 3
  The Summit 3
 • Dota 2 Champions League #5
  Dota 2 Champions League #5
 • Major All Stars
  Major All Stars
 • jD MLG Pro League #1
  jD MLG Pro League #1
 • Dota Pit League, season 3
  Dota Pit League, season 3
 • Dota 2 Asia Championships
  Dota 2 Asia Championships
 • i-League #2
  i-League #2
 • Esportal Dota 2 League
  Esportal Dota 2 League
 • StarLadder - Season 11, Dota
  StarLadder - Season 11, Dota
 • DC Captains Draft Invitational #2
  DC Captains Draft Invitational #2
 • DreamLeague - season 2
  DreamLeague - season 2
 • Dota 2 League - season 5
  Dota 2 League - season 5
 • The Summit 2
  The Summit 2
 • Dota Pit League, season 2
  Dota Pit League, season 2
 • World Cyber Arena 2014
  World Cyber Arena 2014
 • Excellent Moscow Cup #2
  Excellent Moscow Cup #2
 • ESL One - New York
  ESL One - New York
 • Dota 2 Champions League #4
  Dota 2 Champions League #4
 • StarLadder - Season 10, Dota
  StarLadder - Season 10, Dota
 • i-League
  i-League
 • World e-Sports Championship, Dota 2
  World e-Sports Championship, Dota 2
 • MSI Beat IT 2014
  MSI Beat IT 2014
 • Good Play Gaming
  Good Play Gaming
 • Dota 2 Champions League #3
  Dota 2 Champions League #3
 • The Summit
  The Summit
 • MSI Beat IT GosuCup Asia
  MSI Beat IT GosuCup Asia
 • The International 2014
  The International 2014
 • Dreamhack Bucharest 2014
  Dreamhack Bucharest 2014
 • American Dota League, season 2
  American Dota League, season 2
 • D2L Western Challenge
  D2L Western Challenge
 • ESL One
  ESL One
 • WPC-ACE League 2014
  WPC-ACE League 2014
 • StarLadder StarSeries - Season 9
  StarLadder StarSeries - Season 9
 • DreamLeague - season 1
  DreamLeague - season 1
 • DC Captains Draft Invitational
  DC Captains Draft Invitational
 • Dota 2 Champions League #2
  Dota 2 Champions League #2
 • MLG T.K.O.
  MLG T.K.O.
 • joinDota League - season 1
  joinDota League - season 1
 • Asian Cyber Games 2013
  Asian Cyber Games 2013
 • StarLadder StarSeries - Season 8
  StarLadder StarSeries - Season 8
 • MLG Columbus 2013
  MLG Columbus 2013
 • G-League 2013
  G-League 2013
 • GMPGL Grand Final 2013
  GMPGL Grand Final 2013
 • DreamLeague - kick-off season
  DreamLeague - kick-off season
 • Dota 2 Champions League
  Dota 2 Champions League
 • Fragbite Masters
  Fragbite Masters
 • Netolic Pro League #4
  Netolic Pro League #4
 • Dota 2 League - season 4
  Dota 2 League - season 4
 • Nexon Sponsorship League
  Nexon Sponsorship League
 • WPC-ACE League 2013
  WPC-ACE League 2013
 • MLG Fall Dota 2 Invitational 2013
  MLG Fall Dota 2 Invitational 2013
 • ESL Major Series One - Season 3
  ESL Major Series One - Season 3
 • WePlay Dota 2 Season Two
  WePlay Dota 2 Season Two
 • StarLadder StarSeries - Season 7
  StarLadder StarSeries - Season 7
 • Neolution GosuCup
  Neolution GosuCup
 • Corsair Gaming Summer Tour...
  Corsair Gaming Summer Tour...
 • Alienware Cup
  Alienware Cup
 • DreamHack Summer Dota 2 2013
  DreamHack Summer Dota 2 2013
 • ESL Major Series One - Season 2
  ESL Major Series One - Season 2
 • The Defense 4
  The Defense 4
 • RaidCall Dota 2 League #3
  RaidCall Dota 2 League #3
 • The Premier League V
  The Premier League V
 • StarLadder StarSeries - Season 6
  StarLadder StarSeries - Season 6
 • American Dota League
  American Dota League
 • Dota 2 Super League
  Dota 2 Super League
 • The International 2013
  The International 2013
 • G-1 Champions League 2013
  G-1 Champions League 2013
 • WePlay Dota 2 Tournament
  WePlay Dota 2 Tournament
 • Dreamhack Dota 2 Invitational 2013
  Dreamhack Dota 2 Invitational 2013
 • TechLabs Cup 2013
  TechLabs Cup 2013
 • StarLadder StarSeries - Season 5
  StarLadder StarSeries - Season 5
 • The Premier League IV
  The Premier League IV
 • SEA League
  SEA League
 • ESL Major Series One - Season 1
  ESL Major Series One - Season 1
 • G-League 2012 Season 2
  G-League 2012 Season 2
 • RaidCall Dota 2 League #2
  RaidCall Dota 2 League #2
 • The Asia 2012
  The Asia 2012
 • THOR Open 2012
  THOR Open 2012
 • The Defense 3
  The Defense 3
 • WCG 2012 Dota 2
  WCG 2012 Dota 2
 • Dreamhack Winter 2012 - Corsair Vengeance Dota 2 Cup
  Dreamhack Winter 2012 - Corsair Vengeance Dota 2 Cup
 • StarLadder StarSeries - Season 4
  StarLadder StarSeries - Season 4
 • GosuCup Americas
  GosuCup Americas
 • GosuLeague - Season 5
  GosuLeague - Season 5
 • GEST Dota 2 November
  GEST Dota 2 November
 • G-1 Champions League 2012
  G-1 Champions League 2012
 • GosuCup Asia
  GosuCup Asia
 • The Premier League III
  The Premier League III
 • GosuLeague Season 4
  GosuLeague Season 4
 • StarLadder StarSeries - Season 3
  StarLadder StarSeries - Season 3
 • RaidCall Dota 2 League
  RaidCall Dota 2 League
 • World Cyber Games 2012 - Samsung European Encounter
  World Cyber Games 2012 - Samsung European Encounter
 • The International 2012
  The International 2012
 • GosuLeague Division 2
  GosuLeague Division 2
 • GosuLeague Division 1
  GosuLeague Division 1
 • Qualifiers - The International 2012
  Qualifiers - The International 2012
 • Dreamhack Summer 2012 - Corsair Vengeance Dota 2 Cup
  Dreamhack Summer 2012 - Corsair Vengeance Dota 2 Cup
 • SLTV Star Ladder
  SLTV Star Ladder
 • proDota2 Pro League
  proDota2 Pro League
 • Gigabyte Dota 2 Masters
  Gigabyte Dota 2 Masters
 • GosuLeague Division 2 \ Season 2
  GosuLeague Division 2 \ Season 2
 • GosuLeague Division 1 \ Season 2
  GosuLeague Division 1 \ Season 2