آغاز مرحله پلی آف TI6

يكشنبه 1395/05/17


آغاز مرحله پلی آف TI6

با اتمام مرحله گروهی مسابقات، تیم ها با حریفان خود در مرحله پلی آف آشنا شدند. تمام 16 تیم به دو براکت برنده ها و بازنده ها تقسیم شده اند؛ بازی های براکت برندگان به صورت دو برد از سه بازی برگزار می شود. اما براکت بازندگان حساسیت خودش را داراست، زیرا در هر رویارویی فقط یک بازی انجام می شود و هر مرحله حکم مرگ و زندگی را برای آن تیم دارد.

OG و EHOME که صدرنشینان گروه خود شدند، حق این را داشتند که حریف خود را برای اولین بازی در براکت برندگان از میان تیم سوم یا چهارم گروه دیگر انتخاب کنند؛ همانطور که انتظار می رفت، OG خود را برای بازی با MVP آماده خواهد کرد در حالی که EHOME بازی با Alliance را انتخاب کرد.

همین اتفاق برای تیم های پنجم هرگروه هم رخ داد؛ آن ها هم می توانستند حریف خود را برای اولین بازی براکت بازندگان از میان تیم های هفتم یا هشتم گروه دیگر انتخاب کنند. TnC و Fnatic(پنجمین تیم های گروه خود) به ترتیب VG Reborn و Escape را برای رویارویی انتخاب کردند.

بدین ترتیب یکی از دو تیم مدعی Na'Vi و TeamLiquid که هردو مستقیما به این رویداد دعوت شده بودند، باید در همین روز  اول از رقابت ها خداحافظی کند.

بازی های مرحله پلی آف از هشتم آگوست از ساعت 9:30  به وقت ایران آغاز می شود و تا پایان روز اول 4 تیم حذف شده از رقابت ها مشخص می شوند.

 

 

نویسنده: پارسا پهلوان

برای ثبت نظر باید از طریق حساب استیم خود به سایت وارد شوید.